Slunečný vršek

Vaše prozářené bydlení

Aktuálně

 1. 24.10.2017

  všechny bytové jednotky v tomto projektu jsou doprodány

  poslední garážová stání k prodeji naleznete zde

 2. 23.08.2016

  předpřejímky, domy MN

  minulý týden bylo podáno prohlášení vlastníka na katastr nemovitostí a spuštěny předpřejímky jednotek s klienty. Po provedení zápisu zkolaudovaných jednotek zahájíme podpisy kupních smluv.

 3. 07.07.2016

  domy M,N jsou již po kolaudaci

  dne 30.5.2016 byl vydán kolaudační souhlas na bytové domy MN. Aktuálně připravujeme prohlášení vlastníka budovy a další potřebné dokumenty pro zdárný převod jednotek na kupující.

 4. 25.04.2016

  domy MN - blíže kolaudaci

  v domech MN jsou hotové veškeré hrubé práce. Aktuálně se v bytových jednotkách pracuje na obkladech a dlažbách v koupelnách, pokládají se plovoucí podlahy a připravuje se montáž dveří. Fasády obou domů jsou již bez lešení, chystá se montáž zábradlí a kompletace balkonů.

 5. 25.04.2016

  předávání bytů kupujícím - domy JKL

  naprostá většina jednotek v domech JKL je již předána jejich majitelům. Zbývá posledních několik bytů k předání.

 6. 07.12.2015

  zápis prohlášení vlastníka

  dne 3.11.2015 jsme pod č.j. V-82725/2015 vložili na katastr nemovitostí prohlášení vlastníka. Aktuálně probíhá jeho zápis. Po provedení vkladu tohoto dokumentu budou oficiálně zaslány výzvy k podpisům kupních smluv a předpřejímkám jednotek.

 7. 14.10.2015

  kolaudace domů J,K,L jsou ukončeny

  celá první realizační fáze poslední etapy projektu, tedy domy JKL je zkolaudována. Po dokončení přípravy prohlášení vlastníka bude tento dokument následně podán na katastr nemovitostí.

 8. 05.08.2015

  jsou zahájeny kolaudace domů J,K,L

  První vlna kolaudací je zahájena a to v mírném předstihu oproti původnímu plánu.

 9. 10.06.2015

  hrubá stavba domů M a N pokračuje

  dům M je stavebně již na úrovni 2NP domu, u domu N probíhají betonářské práce v 2PP domu.

 10. 10.06.2015

  u domů J a K jsou dokončeny fasády domů

  na konci 05/2015 byly již dokončeny fasády domů J a K. U domu L se na fásádě domu ještě intenzivně pracuje. Dále probíhají vnitřní práce na bytových jednotkách ve všech 3 domech, obkládají se koupelny, dokončuje topení a finalizují vniřní omítky. V dohledné domě bude zahájena betonáž podlah na společných částech domů J, K a L.

 11. 20.03.2015

  Zahájili jsme stavbu domů M,N

  Realizace i 2.části poslední etapy projektu byla zahájena. Aktuálně probíhá hloubení stavební jámy a betonáž podkladních betonů.

 12. 20.03.2015

  domy J,K,L- jsou dokončena v hrubé stavbě i poslední patra

  Hrubá stavba domů J,K,L je dokončena až do posledního patra. Nyní aktuálně probíhají zdící práce uvnitř domů.

 13. 13.01.2015

  domy J,K,L jsou dokončeny do úrovně 4.NP

  u domů J,K,L je ukončena betonáž nosných konstrukcí až do úrovně 4.NP. Dále probíhají zdící práce v nižších patrech domu a také montáž oken. Případné klientské změny dispozičního charakteru je nutno již prověřovat pro každou bytovou jednotku individuálně na stavbě.

 14. 12.12.2014

  domy J,K,L jsou dokončeny do úrovně 3.NP

  v současné době byla ukončená betonáž stropů 3NP v domech J,K,L.

 15. 05.11.2014

  zahájen prodej další fáze bytů v domech M,N

  dnes jsme oficiálně spustili prodej zbývajících jednotek v domech M,N (2.polovina 4.závěrečné fáze projektu). Celkem zde bude realizováno 80 bytových jednotek s dispozicemi 1+kk až 4+kk a o velikostech 27-106m2. Plánované zahájení stavby je na 03/2015 a jednotky v těchto domech budou předávány klientům v 10/2016. Prodej opět zahajujeme za zaváděcí ceny. Realizací těchto posledních dvou domů celý úspěšný projekt Slunečný vršek směřuje do poslední a závěrečné fáze.

 16. 08.10.2014

  stavba postoupila do další fáze

  Je zahájena betonáž stěn v 1NP domu L a domu K. Domy se tak dostaly již nad úrověň stávajícího terénu.

 17. 29.08.2014

  ukončena betonáž základové desky 2.PP

  je dokončena základová deska a betonáž sloupů v 2.podzemním patře pod všemi domy (J,K,L). Nyní aktuálně probíhají bednící a armovací práce na stropu 2 podzemního patra všech 3 domů.

 18. 11.06.2014

  zahájeny zemní práce na hloubení stavební jámy

  na začátku tohoto týdne byly zahájeny práce na hloubení stavební jámy. Stavební jáma bude postupně hloubena počínaje domem L až postupně k domu J.

 19. 05.06.2014

  dokončena protihluková stěna

  protihluková stěna je dokončena protihluková stěna situovaná k sídlišti Košík a také podél Rižské ulice jenž by měla zabraňovat šíření hluku z budoucí stavby do okolí. Tím je dokončena příprávná fáze stavby a ta může přejít již do stadia zemních prací. Dle schváleného harmonogramu stavby budou zemní práce zahájeny v příštím týdnu.

 20. 29.05.2014

  zprovozněna webová kamera

  dnes byl spuštěn ostrý provoz webové kamery monitorující vlastní stavbu 4.fáze Slunečného vršku. Přenos z kamery naleznete na záložce Projekt/Webová kamera nebo je statický obrázek dostupný na tomto odkazu

 21. 21.05.2014

  generální zhotovitel zahájil přípravné práce na stavbě

  Generální zhotovitel jenž je firma Metrostav a.s zahájil přípravné práce na stavbě 4.etapy Slunečného vršku. Probíhají momentálně práce na zemních sondách a také příprava na oplocení staveniště. Následovat bude zřízení buňkoviště a poté i zahájení zemních prací.

 22. 06.05.2014

  začínáme uzavírat Smlouvy o smlouvě budoucí kupní

  V závěru tohoto týdne zahajujeme rozesílání výzev našim klientům k uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní. Tato fáze projektu tedy postupuje do další smluvní etapy.

 23. 22.04.2014

  3.kolo tendru na zhotovitele ukončeno

  dne 15.4. bylo oficiálně ukončeno 3.kolo výběrového řízení na generálního dodavatele stavby závěrečné fáze projektu Slunečný vršek a to podpisem smlouvy o dílo. Generálním zhotovitelem stavby bude společnost Metrostav a.s.. Minulý týden již také došlo k oficiálnímu předání staveniště. Během následujících několika dnů bude oficiálně zahájena vlastní stavba.

 24. 14.03.2014

  zahájena příprava na zprovoznění webkamery

  Zahájili jsme přípravu na zprovoznění webkamery jenž bude následně monitorovat postup prací od zahájení stavby až do okamžiku dokončení této fáze projektu.

 25. 14.02.2014

  2.kolo tendru na zhotovitele ukončeno

  Dne 17.1.2014 ve 14:00 bylo ukončeno předáním nabídek i 2.kolo výběrového řízení na generálního dodavatele stavby. Nyní probíhá vyhodnocení výsledků tohoto 2.kola.

 26. 14.02.2014

  1.kolo tendru na zhotovitele ukončeno

  Dne 29.1.2013 v 17:00 bylo ukončeno předáním obálek 1.kolo výběrového řízení na generálního dodavatele stavby.

 27. 17.10.2013

  oficiální zahájení prodeje

  Oficiální zahájení prodeje od čtvrtka 17.10.2013 za zvýhodněné startovací zaváděcí ceny.

  Možnost výběru z více jak 151 bytových jednotek, byty s balkony, terasami a předzahrádkami.

  Přijďte si vybrat mezi prvními.

 28. 17.10.2013

  zahájení výběrového řízení na generálního dodavatele stavby