Slunečný vršek

Vaše prozářené bydlení

Platební podmínky

Smluvní a platební podmínky

 

Proces rezervací, uzavírání smluv a vlastního financování budoucí koupě je rozdělen do 4 hlavních celků, jenž na sebe navazují jak časově tak funkčně.

 • ústní rezervace

 • rezervační smlouva

 • smlouva o smlouvě budoucí kupní

 • kupní smlouva

 

Ústní rezervace

Ústní rezervace je prvním krokem při výběru konkrétní jednotky. Umožňuje v klidu zvážit a posoudit všechna pozitiva či negativa při výběru konkrétního bytu. Rezervace je možná na 3 pracovní dny a je možno si rezervovat až 3 jednotky najednou. K bytovým jednotkám je nutno si vybrat již v této fázi konkrétní garážové stání neboť každé stání je jinak situované, můžou být ve skupinách po 2 či po 3, některá stání jsou i samostatná a v úvahu je třeba vzít i vzdálenost od zaparkovaného vozu v suterénu domu k výtahu. Ke každému bytu je nutno alespoň jedno garážové stání vybrat.

 

Rezervační smlouva

Rezervační smlouva je druhým krokem, jenž zajištuje rezervaci konkrétních jednotek, v tomto případě na již delší časové období než v případě ústní rezervace. 

Platnost rezervační smlouvy je maximálně 1 měsíc od podpisu smlouvy

Rezervační smlouva zajišťuje kupujícímu vyblokování vybraných jednotek z dalšího prodeje. Rezervační poplatek je 50.000,- Kč a v případě uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí kupní  je následně započten do kupní ceny. Přílohou této smlouvy je rámcové znění Smlouvy o smlouvě budoucí kupní, tedy smlouvy, jenž se bude uzavírat v dalším kroku. Rezervační smlouva již pracuje s konkrétním výběrem jednotek (byt, garážové stání či sklep), přílohou smlouvy je i základní kvalitativní standard a také pravidla budoucího platebního kalendáře.

V případě, že je eventuální budoucí hypoteční úvěr vyřizován přes naše hypoteční oddělení a následně nedojde ke schválení tohoto úvěru či podpisu úvěrové smlouvy, je rezervační poplatek v plné výši vrácen zpět budoucímu kupujícímu a rezervační smlouva je stornována. 

 

Smlouva o smlouvě budoucí kupní

Smlouva o smlouvě budoucí kupní je dalším následným krokem po rezervační smlouvě. Před uplynutím rezervační doby uvedené v Rezervační smlouvě je zaslána kupujícímu výzva k uzavření Smlouvy budoucí kupní. Tato smlouva řeší krom jiného i vlastní financování předmětu koupě a její nedílnou součástí je i podrobný platební kalendář. Po uzavření této smlouvy následuje jako 2. platba sjednané ceny doplatek do 15% kupní ceny. V této platbě je také zahrnut již složený rezervační poplatek ve výši 50.000,- Kč. Jako poslední platba v platebním kalendáři smlouvy je zbývající část kupní ceny ve výši 85% kupní ceny. Tento doplatek je realizován až po dokončení a kolaudaci stavby před vlastní kupní smlouvou. Na tento doplatek je možno také využít i hypoteční úvěr. V rámci komplexních služeb pro naše klienty jsme schopni pomoci i s vlastním vyřízením a zajištěním tohoto úvěru, spolupracujeme s většinou bank poskytujících hypoteční úvěry.

 

 

Klientské změny:

. V současné době jsou bohužel na všech domech klientské změny již uzavřeny. Všechny zbývající byty jsou již dokončovány v konkrétním základním standardu. (materiálový standard)    (standard Modern) (standard Carmen) (standard Nature)

 

 

Kupní smlouva

Kupní smlouva je završením celého procesu koupě jednotek. Kupní smlouva se uzavírá po dokončení jednotek a kolaudaci domu. Nedílnou podmínkou pro uzavření této smlouvy je vložení prohlášení vlastníka do katastru nemovitostí. Jakmile je dům zkolaudován, zasíláme kupujícímu výzvu k podpisu Kupní smlouvy a k doplacení kupní ceny. V případě doplatku kupní ceny hypotečním úvěrem předchází ještě vlastnímu podpisu kupní smlouvy předložení úvěrové smlouvy a zástavních smluv kupujícím a zapracování  dat z těchto smluv do vlastní kupní smlouvy. Před podpisem kupní smlouvy také kupující absolvuje prohlídku kupovaných nemovitostí, z které se následně vyhotoví protokol. Po doplacení celé kupní ceny (v případě platby kupní ceny bez hypotečního úvěru) následuje podpis Kupní smlouvy a vložení této smlouvy do katastru nemovitostí a předání jednotek kupujícímu. V případě verze smlouvy s hypotékou následuje úhrada vlastních zdrojů kupujícího, poté podpis Kupní smlouvy, Zástavních smluv a následné podání všech dokumentů do katastru nemovitostí. Po vyčerpání hypotečního úvěru (předpoklad je do 1 měsíce od podpisu Kupní smlouvy) je jako poslední krok předání jednotek kupujícímu do užívání.

 
     

Hypotéky

Finanční servis

Naším cílem je spokojený klient, proto Vám v rámci jedné společnosti můžeme nabídnout kompletní servis v oblasti prodeje a financování tak, abychom ušetřili Váš čas a finanční prostředky.

 

Hlavní výhody našeho finančního poradenství:

 • pro vámi vybrané jednotky rádi připravíme na míru šitou individuální nabídku financování, která zahrne jak Vaše představy, požadavky a přání, tak možnosti našich spolupracujících bank za zvýhodněných podmínek

 • po vyhodnocení vhodné varianty Vám budeme oporou v dokládání nezbytných podkladů nutných pro vyřízení Vašeho hypotečního úvěru

 • zajištění ocenění Vámi vybraného bytu je samozřejmostí

 • zajistíme veškerou komunikaci s Vámi vybranou bankou tak, abychom v co nejkratším čase obdrželi její stanovisko a úvěrovou dokumentaci

 • podpis úvěrové dokumentace probíhá vždy za naší účasti

 • čerpání hypotečního úvěru zajistíme v souladu s požadavky developera ve sjednaných termínech a tedy vždy v souladu s uzavřenými smlouvami

 • dále jako bonus nabízíme možnost odstoupení od uzavřené rezervační smlouvy v případě neschválení námi zajišťovaného hypotečního úvěru a to bez sankcí včetně vrácení rezervačního poplatku zpět kupujícímu

 

 
 

Příklady finacování

HYPO 70 (Financování do 70% hodnoty nemovitostí)

byt : 2+kk - Kupní cena :2.900.000,-Kč vč. DPH

Vlastní zdroje : 870.000,-Kč

Hypoteční úvěr: 2.030.000,-Kč  - měsíční splátka : 7.292,-Kč

///

HYPO 70 (Financování do 70% hodnoty nemovitostí)

byt : 3+kk -  Kupní cena :4.200.000,-Kč vč. DPH

Vlastní zdroje : 1.260.000,-Kč

Hypoteční úvěr: 2.940.000,-Kč  - měsíční splátka : 10.561,-Kč

///

HYPO 85 (Financování do 85% hodnoty nemovitostí)

byt : 2+kk - Kupní cena 2.900.000,-Kč vč. DPH

Vlastní zdroje : 435.000,-Kč

Hypoteční úvěr: 2.465.000,-Kč  - měsíční splátka : 8.854,-Kč

///

HYPO 85 (Financování do 85% hodnoty nemovitostí)

byt : 3+kk -  Kupní cena :4.200.000,-Kč vč. DPH

Vlastní zdroje : 630.000,-Kč

Hypoteční úvěr: 3.570.000,-Kč  - měsíční splátka : 12.824,-Kč

///

Parametry výpočtu:

Splatnost : 30 let

Fixace úrokové sazby: 3,5 roku

Úroková sazba : 1,79% p.a.

 

 

 

 

úvěry  - kontakt:

Ing.Martina Veselá

mob: +420 606 914 330

email : hypoteky@cpipg.com

 
 

Spolupracujeme: